PL200 – סדרת רכזות גילוי הצפה

סדרת רכזות גילוי הצפה, דגמים סטנדרטיים בין 20 נקודות ועד ל – 100 נקודות.
הרכזות עובדות בשילוב חיישני הצפה מהדגמים הבאים: PL500 / PL510 / PL530

ניתן לחבר לרכזת ההצפה, (לא מהווה חלק אינטגרלי מהרכזת):
• אזעקה רחוקה דגם PL60 הכוללת צופר, לד ומשבת
• חייגן אוטומטי ל 4 מנויים דגם PL300
• יחידת התראת SMS/מייל
• נורת אזעקה/צופר ("צ'קלקה")
• ממירי תקשורת מ RS232 ל RS485 ו IP (לרכזת גילוי ההצפה פרוטוקול תקשורת)

קטגוריה:
לקבלת מפרט מותאם לחיישן ספציפי, נא השאירו פרטים >>
למידע אודות חיישן מוגן פיצוץ, נא השאירו פרטים >>